دیوید کریلمن

|

مشاور منابع انسانی HayGroup

خلاصه مدیریتی

  • متخصص و مشاور منابع انسانی و تحلیل افراد

گزیده‌ای از سوابق اجرایی

  • مشاور منابع انسانی در سازمانهایی سازمانهای بزرگی چون Chevron، بانک جهانی، Shell  و …
  • مدیر موسسه تحقیقاتی Creelman ، مشتریان بزرگی از مالزی، ژاپن، امریکا و کانادا دارد.
  • مشاور موسسه مشهور HayGroup
  • نویسنده و همکار پروژه CoachingOurselves
  • مدیر وبسایت مشهور HR.Com