فیلیپ لنیر

|

مدیر عامل موسسه CoachingOurselves

فیلیپ لنیر یکی از طراحان برنامه IMPM دانشگاه مک گیل است که پیش از مدیر عامل یک شرکت نرم افزاری در کانادا بوده است. اون طی دو دهه گذشته سابقه مربی‌گری و طراحی برنامه‌های آموزشی برای سازمان‌های متعدد در دنیا دارد.