مصطفی نظر پور

|

مدیر توسعه سازمانی سحاب

خلاصه مدیریتی

 • هشت سال سابقه در حوزه معماری، طراحی و توسعه سامانه‌های توزیع شده، مقیاس بزرگ و کلان داده
 • هفت سال سابقه توسعه سازمان و توسعه کسب و کار
 • چندین تجربه ایجاد تیم‌های محصول و کسب و کار در حوزه محصولات و پروژه‌های مبتنی بر علوم داده

گزیده‌ای از سوابق اجرایی

 • نایب رئیس هیئت مدیره سحاب‌
 • مدیر اجرایی پلتفرم تحلیل داده مشتریان سکان
 • معاون توسعه کسب و کار و توسعه سازمان سحاب‌
 • مدیر شتاب‌دهنده داخلی سحاب‌ (ولوتوس)
 • مدیر مجموعه تیم‌های تخصصی توسعه سامانه‌های توزیع شده، مقیاس بزرگ و کلان داده در سحاب‌
 • مدیر توسعه محصولات مبتنی بر علوم داده در سحاب‌
 • مشاور فنی و کسب و کار موتور جستجوی یوز
 • توسعه دهنده، مدیر فنی و مدیر پروژه توسعه محصول کلان‌داده در گروه نرم افزاری زعیم

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد MBA دانشگاه تهران
 • کارشناسی نرم افزار دانشگاه تهران