ان لنگلی

|

استاد دانشگاه مونترال

لنگی استاد مدیریت استراتژیک در دانشگاه مونترال و یکی از برترین متفکران دنیا در حوزه روش­های پژوهش در مدیریت، تحلیل در سازمان و تصمیم­گیری است. او موسس و مدیر گروه «استراتژی در عمل» در دانشگاه مونترال و استاد مدعو دانشکده کسب و کار و اقتصاد دانشگاه نروژ است. لنگلی بیش از 50 مقاله کم نظیر در برترین ژورنال‌های مدیریت نگاشته است.